Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Send Media Kit:...............

Client Information:.................

Company Name:..................................

Type of Business:....................

Address:......................

City:..................State:.........................ZIP:......................Tel:........................

Contact: Title:...................

Decision-Maker:....................

Goals of the Call..................................

Goals of the Customer.......................

Ways to Help Customer Fulfill Goals..............................

Objections of Customer.................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 584
  • Lượt xem: 755
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 32 KB
Liên kết tải về