Mẫu biên bản kê biên tài sản Biên bản kê biên tài sản

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản kê biên tài sản được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản kê biên tài sản là mẫu biên bản được lập ra nhằm cưỡng chế đảm bảo việc thi hành án. Trong thời gian kê biên, đối tượng bị áp dụng bị hạn chế quyền về tài sản. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 155/2016/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Sau đây là mẫu biên bản kê biên tài sản để bạn đọc tham khảo.

…………….(1)
……………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../BB-HC23

BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN

Hôm nay, hồi ………………giờ ………..ngày ………….tháng ………….năm ………………

Tại (2) …………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

2/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

3/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

4/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

Với sự chứng kiến của:

1/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch:…….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….……………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

2/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch …….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….…………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của cá nhân bị cưỡng chế):

1/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch …….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….……………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Đại diện cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế kê biên:

2/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch ……

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….……………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Đã tiến hành kê biên tài sản theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính số …… ngày ………tháng ………..năm ………….của …

………………………………………………………................................................................

Đối với Ông (bà)/Tổ chức (3): ……………………………………………………………………

Năm sinh …………………………………..Quốc tịch: …………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………….….……………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: ……………………………

Ngày cấp ……………………………………….. Nơi cấp ……………………………………….

Tài sản kê biên gồm có (4):

STTTên tang vật, phương tiện bị kê biênĐơn vị tínhSố lượng, khối lượng, trọng lượngChủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiệnGhi chú

Việc kê biên tài sản kết thúc vào hồi …….giờ …...ngày ……..tháng …….năm ……

Quá trình kê biên tài sản của ông (bà)/tổ chức........................................................ đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm ………….. tờ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho …………………………………………………. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (5): …………………………………………………

……………………………….......................................…………........................

…………………………………………................................................................

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(HOẶC CƠ QUAN CỦA CÁ NHÂN BỊ CƯỠNG CHẾ)(6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP) HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ (7)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(8)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 545
  • Lượt xem: 1.882
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 311,3 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo