File Video các bài học Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống Video, audio minh họa các bài học sách Tiếng Việt (tập 1, tập 2)

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

File Video các bài học Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới những video, audio minh họa các bài học trong sách Tiếng Việt 1 tập 1, tập 2. Giúp thầy cô chèn vào bài giảng PowerPoint để dạy học cho học sinh của mình.

Tình huống 1 - Bài 1: Chào hỏi
Tình huống 1 - Bài 1: Chào hỏi

File Video sách Tiếng Việt 1 còn có từng video hướng dẫn viết 29 chữ cái, video minh họa cho từng bài học từ bài 1 đến bài 80, cùng hàng loạt video, ảnh Gif hữu ích khác giúp thầy cô chèn vào bài giảng điện tử dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm file ảnh gốc Toán, Tiếng Việt, TNXH, Hoạt động trải nghiệm của bộ sách này.

Tình huống 1 - Bài 2: Gia đình
Tình huống 1 - Bài 2: Gia đình
Video hướng dẫn viết chữ â
Video hướng dẫn viết chữ â
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!