Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong trường phổ thông

Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Thông tư quy định rõ mỗi môn học của một cấp học tại 01 tỉnh thành lập 01 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó.

Nội dung Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT

25
26
08
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.036
  • Lượt xem: 2.191
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 840,6 KB
Liên kết tải về
Tìm thêm: Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo khác

Sắp xếp theo