Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn Mẫu chấm điểm đoàn viên công đoàn

Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn thường được thực hiện vào cuối năm được chia cụ thể bằng số điểm, tổng điểm sẽ được tổng hợp lại để dựa trên số điểm đó có thể phân loại đánh giá đoan viên trong công đoàn của đơn vị.

Ở bất cứ chi Đoàn nào việc đánh gia Đoàn viên cuối năm cũng rất quan trọng để có thể theo dõi đánh giá một cách sát sao nhất. Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn đã được quy chuẩn và các tiêu chuẩn cho điểm đã được nghiên cứu rất kỹ để mang đến sự công bằng cho tất cả Đoàn viên. Mời quan bạn theo dõi chi tiết nội dung trong Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn mới nhất do Download.vn tổng hợp:

Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn

…………………
Họ tên CĐV…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------o0o---------

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NĂM…….

TTNỘI DUNG TIÊU CHUẨNĐiểmchuẩnTự chấmTổ CĐ chấmGiải trình
1Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước:25 đ

1.1

Tự phấn đấu rèn luyện, sống và làm việc theo chủ trương chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Tham gia đầy đủ các lớp học quán triệt Nghị quyết của Đảng, phổ biến các văn bản pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước.

15 đ

1.2

Có tinh thần học tập, nâng cao trình độ về chính trị, VH, CM, nghiệp vụ

10 đ

2

Kết quả công tác

25 đ

2.1

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực năng động, có tinh thần khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác được giao.

10 đ

2.2

Giải quyết các đề nghị của cơ sở đúng thời hạn, đảm bảo đúng pháp luật, linh hoạt khi đề xuất tham mưu giải quyết.

8 đ

2.3

Có ý kiến cải tiến nâng cao năng suất lao động và lề lối làm việc đạt hiệu quả cao.

7 đ

3

Có lối sống đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật

30 đ

3.1

Xây dựng cho mình lối sống gương mẫu, lành mạnh, cần kiệm liêm chính, đạt tiêu chuẩn nếp sống văn minh cá nhân ( không có đơn thư khiếu nại tố cáo)

10 đ

3.2

Tham gia thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

10 đ

3.3

Chấp hành tốt nội qui, quy chế của cơ quan, đơn vị.

10 đ

4

Tinh thần tham gia các phong trào khác

20 đ

4.1

Tham gia đầy đủ phong trào do Công đoàn hoặc tổ chức khác phát động ( cuộc thi viết, hoạt động VHVN,TDTT)

10 đ

4.2

Có tinh thần thân ái giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế phụ gia đình, giảm khó khăn ổn định cuộc sống

5 đ

4.3

Hưởng ứng tham gia tốt công tác xã hội, từ thiện do các cấp các ngành phát động ( hiến máu NĐ, đóng góp từ thiện…)

5 đ

Tổng cộng

100 đ

Tiêu chuẩn phân loại:

- Đoàn viên xuất sắc: 96- 100 điểm

- Đoàn viên khá: 86- 95 điểm

- Đoàn viên trung bình: 75- 85 điểm

- Đoàn viên yếu: dưới 75 điểm.

Kết quả chấm của tổ CĐ:………….điểm; xếp loại:………………….

Tổ trưởng CĐ
(ký tên )

Người tự chấm
(ký tên )

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.386
  • Lượt xem: 10.156
  • Dung lượng: 124,9 KB
Sắp xếp theo