Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng Mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
 • 1 Đánh giá

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡngbiểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của đối tượng được quy định thuộc nhóm người phụ thuộc khi xác định giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công.

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mới nhất tại thời điểm hiện tại được thực hiện theo Mẫu 09/XN-NPT-TNCN của Thông tư 92/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Vậy sau đây là mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Người phải trực tiếp nuôi dưỡng là gì?

Người phải trực tiếp nuôi dưỡng là đối tượng được quy định thuộc nhóm người phụ thuộc khi xác định giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công.

2. Phạm vi người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Bên cạnh những người phụ thuộc khác, người phải nuôi dưỡng trực tiếp phải là người không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện sau:

- Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

 • Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
 • Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
 • Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
 • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, phạm vi người phải trực tiếp nuôi dưỡng khá rộng, điều này cho thấy chính sách thuế của nhà nước ngày càng nhân văn và tác động hiệu quả tới nhận thức của người nộp thuế, đảm bảo cho họ và người phải trực tiếp nuôi dưỡng có cuộc sống với mức sống cơ bản tại nơi họ thường trú.

3. Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……………

Họ và tên người nộp thuế: ………………………………

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ………… Ngày cấp: ……………

Nơi cấp: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

STTHọ và tên người phụ thuộcNgày, tháng, năm sinhSố CMND/Hộ chiếuQuan hệ với người khaiĐịa chỉ cư trú của người phụ thuộcĐang sống cùng với tôiKhông nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng
1
2

Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

....., ngày ……… tháng…… năm………

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)………………………. tại địa chỉ ……………

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..…… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………

…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 5.493
 • Lượt xem: 6.861
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 129,8 KB