Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 26 Nhận xét học bạ THCS, THPT

Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 26 gồm những lời nhận xét chung, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ghi lời nhận xét, đánh giá học sinh THCS, THPT vào sổ học bạ đúng với năng lực của từng học sinh.

Đồng thời, còn có cả mẫu đánh giá cho học sinh lớp 6 riêng, với từng lời nhận xét cho mức Tốt, Khá, Đạt. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo những mẫu lời nhận xét chung để đánh giá cho từng học sinh. Vậy mời thầy cô cùng tải miễn phí mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 26:

Nhận xét, đánh giá học sinh lớp 6

Loại Tốt

 • Có ý thức tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương.
 • Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng.
 • Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
 • Trân trọng danh dự, sức khoẻ và cuộc sống riêng tư của người khác.
 • Có ý thức học tốt các môn học, các nội dung hướng nghiệp; có hiểu biết về một nghề phổ thông.
 • Đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.
 • Có ý thức bảo quản và sử dụng hợp lí đồ dùng của bản thân.
 • Tôn trọng và thực hiện nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật về giao thông; có ý thức khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương.
 • Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối những hành vi xâm hại thiên nhiên.

Loại Khá

 • Trân trọng danh dự, sức khoẻ và cuộc sống riêng tư của người khác.
 • Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng.
 • Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.
 • Không xâm phạm của công.
 • Quan tâm đến các công việc của gia đình.
 • Sống hoà hợp, thân thiện với thiên nhiên.

Loại Đạt

 • Không xâm phạm của công.
 • Trân trọng danh dự, sức khoẻ và cuộc sống riêng tư của người khác.
 • Quan tâm đến các công việc của gia đình.
 • Sống hoà hợp, thân thiện với thiên nhiên.

Nhận xét năng lực chung

 • Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt, biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến, biết xác định và làm rõ thông tin.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
 • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm, biết lắng nghe ý kiến bạn bè, biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
 • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp, biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt, nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập, biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.
 • Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập, biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập , biết giải quyết tình huống trong học tập.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết giao tiếp, hợp tác với bạn, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
 • Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề, biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè, nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
 • Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm, thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè, có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
 • Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập, chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến, có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao, biết lắng nghe ý kiến bạn bè, biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.
 • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao, biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả, có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.
 • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.
 • Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời, biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập, biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè, biết xác định và làm rõ thông tin.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt, có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Em có khả năng tự học một mình, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
 • Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt, có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.
 • Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết giao tiếp, hợp tác với bạn, nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến, biết giải quyết tình huống trong học tập.
 • Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt, có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè, có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Em chưa có ý thức tự học, biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.
 • Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, biết lựa chọn thông tin tốt.
 • Em có khả năng tự học một mình, chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm, biết xác định và làm rõ thông tin.
 • Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập, tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả, tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt, biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
 • Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề, thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
 • Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân.
 • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết lắng nghe ý kiến bạn bè, biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
 • Em chưa có ý thức tự học, trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp, nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Em có ý thức tự giác cao trong học tập, biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

Lời nhận xét tự chủ và tự học

 • Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
 • Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề.
 • Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
 • Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời.
 • Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 • Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân.
 • Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.
 • Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn.
 • Em có khả năng tự học một mình.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
 • Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.
 • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
 • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao.
 • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao.
 • Em chưa có ý thức tự học.
 • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.
 • Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập.
 • Em tự biết hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

Lời nhận xét giao tiếp và hợp tác

 • Biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt.
 • Phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.
 • Biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt.
 • Thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè.
 • Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt.
 • Biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè.
 • Chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
 • Có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt.
 • Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.
 • Tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả.
 • Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
 • Biết lắng nghe ý kiến bạn bè.
 • Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
 • Trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp.
 • Có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.
 • Biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.
 • Biết giao tiếp, hợp tác với bạn.
 • Biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập.
 • Chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác.
 • Chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

Lời nhận xét giải quyết vấn đề sáng tạo

 • Biết xác định và làm rõ thông tin.
 • Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
 • Biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề.
 • Biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
 • Mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân.
 • Có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.
 • Biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
 • Có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
 • Biết lựa chọn thông tin tốt.
 • Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.
 • Biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai.
 • Nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao.
 • Biết giải quyết tình huống trong học tập.
 • Biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm.
 • Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
 • Biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập và cuộc sống.
 • Biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.

Mẫu nhận xét học sinh theo Thông tư 26

Nhận xét chung

 • Có nhiều cố gắng trong quá trình học tập đáng khen.
 • Có ý thức tự học tốt, biết giúp đỡ bạn trong giờ học.
 • Chuẩn bị bài vở chu đáo, chăm học.
 • Tích cực phát biểu trong giờ học, tương tác tốt với giáo viên và bạn bè.
 • Khả năng tư duy tốt trong giờ học.
 • Hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới chu đáo.
 • Có kỹ năng phân tích nội dung bài học.
 • Có phương pháp tự học bộ môn, chăm học.
 • Tích cực trong hoạt động thảo luận nhóm.
 • Có khả năng thuyết trình tốt, nắm vững nội dung bài học.
 • Có phương pháp học tập bộ môn tốt, nắm vững nội dung bài học.
 • Có tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tập, cần phát huy.
 • Có óc sáng tạo, chịu khó tìm tòi các phương pháp khác nhau để giải bài tập trắc nghiệm.
 • Biết vận dụng kiến thức đã học vào đời sống thực tế.
 • Nắm vững kiến thức căn bản, cần phát huy khả năng tự học để trau dồi thêm kiến thức.
 • Có nhiều cố gắng trong học tập, cần rèn luyện các dạng bài tập đã học trên lớp để khắc sâu kiến thức.
 • Có nhiều cố gắng trong học tập, cần đầu tư thêm thời gian cho việc ôn tập bài học cũ.
 • Có nhiều cố gắng trong học tập nhưng còn chậm, cần rèn luyện các dạng bài tập đã học trên lớp để khắc sâu kiến thức.
 • Có khả năng viết Văn tốt nhưng cần bổ sung thêm các dẫn chứng khi làm bài.
 • Có khả năng viết Văn tốt nhưng cần rèn luyện chữ viết.
 • Có năng khiếu học ngoại ngữ.
 • Nắm vững nội dung bài học, cần trau dồi thêm cấu trúc ngữ pháp.
 • Khả năng học từ vựng tốt, cần luyện tập thêm các cấu trúc ngữ pháp.

Nhận xét cuối kì 1, cuối năm

STTCUỐI HK ICUỐI NĂM HỌC

1

Em học được, có cố gắng rất nhiều, kĩ năng đọc văn bản tốt, có sự cảm thụ văn học.

Em học giỏi, chăm ngoan, có ý thức tự giác học tập, rất chuyên cần, luôn tích cực trong các hoạt động tập thể, rất đáng khen em

2

Em mạnh dạn, tự tin trong giờ học tích cực xây dựng bài.

Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý tập trung nghe giảng, thực hành tốt các dạng bài.

3

Em có tinh thần cầu tiến, có tiến bộ vượt bậc qua hai đợt KT, em cần phát huy

Em tích cực,năng động, hoạt động nhóm tốt, luôn có ý thức tự học, cần phát huy hơn nữa

4

Em có ý thức tự giác học tập, luôn hoàn thành các bài tập cơ bản, tuy nhiên em còn thụ động, cần luyện thêm kĩ năng viết văn.

5

Em chăm chỉ, chuyên cần,rất tích cực, năng động,rất đáng khen em.

6

Em luôn chú ý tập trung vào bài giảng của GV, chăm chỉ, chuyên cần, có ý thức tự giác học tập, tích cực xây dựng kế hoạch học tập mà GV đề ra.

7

Em có khả năng tư duy và suy luận tốt,kiến thức vững.

8

Em tích cực thực hành các bài tập khó, luôn chủ động, chịu khó tìm tư liệu cho bài học.

9

Em năng động, có tinh thần tương trợ cho bạn khi học theo tổ nhóm.

10

Em có khả năng quản lí nhóm học tập tốt, là tấm gương cho các bạn học tập theo, rất đáng khen em

Em có tiến bộ trong học tập,có nhiều cố gắng, em cần luyện tập nhiều về kĩ năng viết văn tự luận, rèn thêm chữ viết chú ý cách trình bày bài kiểm tra cho rõ ràng hơn.

11

Em có vốn từ ngữ phong phú, giao tiếp tốt, luôn tự tin, giúp em viết văn và cảm thụ VH rất tốt, em cần phát huy ưu điểm của mình

12

Trong giờ học em luôn tích cực xây dựng bài học, soạn bài và thực hành đầy đủ, nghiêm túc.

13

Em có tiến bộ vượt bậc, chủ động trong giờ học,biết kết hợp kiến thức nhiều môn học

14

Em có năng khiếu về môn học, biết tư duy và vận dụng vào bài làm rất tốt

15

Em có khả năng sáng tạo, biết vận dụng kết hợp giữa kiến thức lí thuyết và thực hành, giúp em đạt điểm cao

16

Em có tinh thần cầu tiến, luôn cố gắng học tập,em đạt điểm cao trong các kì KT, có nhiều tiến bộ.

17

Em là cán sự bộ môn của lớp, chăm chỉ,chuyên cần, luôn giúp đỡ bạn cùng cầu tiến.

18

Em học khá, có năng khiếu, em cần luyện thêm kĩ năng đọc hiểu

19

Em có vốn từ vựng phong phú, biết cách diễn đạt, có đam mê môn học

20

Em chịu khó đọc sách, có kiến thức mở rộng rất tốt, em cần phát huy hơn nữa.

21

Em còn rụt rè, chưa mạnh dạn trình bày suy nghĩ tư duy của mình trong giờ học

22

Em còn lo ra, chưa tập trung, chưa tích cực làm bài tập GV giao cho

23

Em còn ngủ gục, ý thức học tập kém, kiến thức môn học chưa vững

24

Em thường xuyên nghỉ học, vào lớp chưa nghiêm túc, thái độ học tập chưa tích cực.

25

Tác phong em còn lôi thôi, chưa tự giác, thường xuyên không làm bài, học bài.

26

Em chưa có sự tự giác trong học tập, kiến thức lí thuyết rất yếu, em cần bổ sung và phải tích cực hơn

27

Em còn yếu kĩ năng phân tích đề, chưa tự giác, cần phải chăm chỉ hơn để nâng cao điểm số

28

Em còn thụ động quá, chưa tích cực trong các tiết học theo tổ nhóm, bổ sung kiến thức lí thuyết.

29

Em mất căn bản kĩ năng đọc hiểu, khả năng vận dụng rất yếu, phải cố gắng để nâng cao kiến thức và điểm số.

30

Em hạn chế việc nghỉ học, chịu chó làm bài tập và bổ sung kiến thức lí thuyết, phải chép bài đầy đủ hơn

31

Em còn lo ra trong giờ học, hay nói chuyện, chưa tập trung, em cần thay đổi thái độ học tập

32

Kiến thức em còn hạn chế, em nên tích cực hơn, cố gắng nhờ bạn bè hỗ trợ thêm trong giờ thực hành.

33

Em tiếp thu chậm, tư duy còn yếu, em cần phải cố gắng, nỗ lực hết sức mình

34

Em rất lười học, ỷ lại, hạn chế lo ra, không tập trung trong giờ học, cần phải tích cực hơn.

35

Em chưa tập trung, giờ học nói chuyện riêng, thường xuyên không có SGK, bài vở ghi chép thiếu, cần khắc phục

36

Em còn phát biểu linh tinh, phát ngôn không suy nghĩ, nên khắc phục, nên tập trung vào kiến thức bài học.

37

Em cấn phải cố gắng nhiều để nâng cao điểm số, về nhà tích cực làm thêm bài tập để ôn lại kiến thức

38

Em tư duy yếu quá, khả năng nhớ của em cũng không đạt, vì vậy em phải siêng năng luyện tập, thực hành nhiều hơn nữa.

39

Cô rất mong em thay đổi cách học tập, không chép bài giải của bạn, không sao chép trên mạng, có như thế em mới tiến bộ được.

40

Em chưa có ý thức học tập, coi thường bộ môn, em cần thay đổi suy nghĩ, không học lệch, học tủ

41

Em có suy nghĩ học tủ, học lệch, chưa tự giác học, thường xuyên không học bài, làm bài, cần thay đổi suy nghĩ để có kiến thức bộ môn.

42

Em còn ngủ gục trong giờ học, chưa tập trung, thụ động, chưa có sự tự giác cao, em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.749
 • Lượt xem: 21.674
 • Dung lượng: 156,9 KB
Sắp xếp theo