Hóa học 10 Bài 23: Ôn tập chương 7 Giải Hoá học lớp 10 trang 118 sách Kết nối tri thức

Giải Hóa 10 Bài 23: Ôn tập chương 7 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 118 thuộc chương 7 Hóa 10.

Hóa 10 Bài 23 trang 118 sách Kết nối tri thức được biên soạn khoa học, chi tiết giúp các em rèn kỹ năng giải Hóa, so sánh đáp án vô cùng thuận tiện từ đó sẽ học tốt môn Hóa học 10. Đồng thời đây cũng là tài liệu giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án.

Hóa học 10 Bài 23: Ôn tập chương 7

Câu 1

Liên kết trong phân tử nào sau đây có độ phân cực lớn nhất?

A. H – F

B. H – Cl

C. H – Br

D. H – I

Gợi ý đáp án

Từ F đến I, độ âm điện giảm dần

=> Độ phân cực H-X giảm dần

=> H - F có độ phân cực lớn nhất (do có độ âm điện lớn nhất)

Đáp án đúng là: A. H – F

Câu 2

Trong nhóm halogen, từ F đến I, bán kinh nguyên tử biến đổi theo chiều nào?

A. Giảm dần

B. Không đổi

C. Tăng dần

D. Tuần hoàn

Gợi ý đáp án

Trong nhóm halogen, từ F đến I, bán kính nguyên tử tăng dần do số lớp electron tăng dần, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm.

Đáp án đúng là: C. Tăng dần

Câu 3

Trong dãy đơn chất từ F2 đến I2, chất có tính oxi hóa mạnh nhất là:

A. F2

B. HCl

C. NaOH

D. KCl

Gợi ý đáp án

- Từ F2 đến I2, độ âm điện giảm dần

=> Khả năng nhận electron giảm dần

=> Tính oxi hóa giảm dần

=> F2 có tính oxi hóa mạnh nhất

Đáp án đúng là: A. F2

Câu 4

Khi tiến hành điều chế và thu khí Cl2 vào bình, để ngăn khí Cl­2 thoát ra ngoài gây độc, cần đậy miệng bình thu khí Cl2 bằng bông tẩm dung dịch:

A. NaCl

B. HCl

C. NaOH

D. KCl

Gợi ý đáp án

Khi tiến hành điều chế và thu khí Cl2 vào bình, để ngăn khí Cl2 thoát ra ngoài gây độc, cần đậy miệng bình thu khí Cl2 bằng bông có tẩm dung dịch NaOH. Vì NaOH hấp thụ được khí Cl2.

Phương trình hóa học:

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Đáp án đúng là: C. NaOH

Câu 5

Làm muối là nghề phổ biến tại nhiều vùng ven biển Việt Nam. Một hộ gia đình tiến hành làm muối trên ruộng muối chứa 200 000 L nước biển. Giả thiết 1 L nước biển có chứa 30 g NaCl và hiệu suất quá trình làm muối thành phẩm đạt 60%. Khối lượng muối hộ gia đình thu được là

A. 1200 kg

B. 10000 kg

C. 6000 kg

D. 3600 kg

Gợi ý đáp án

Ta có: 1 L nước biển có 30 g NaCl

200 000 L nước biển có x g NaCl

=> x = 30 . 200 000 = 6 000 000 g = 6 000 kg

Vì hiệu suất thành phẩm là 60%

=> Khối lượng muối hộ gia đình thu được = 6 000.60%/100% = 3 600 kg

Đáp án đúng là: D. 3600 kg

Câu 6

Cho X, Y là hai ngyên tố halogen có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp, ZX < ZY. Hòa tan hoàn toàn 0,402 g hỗn hợp NaX và NaY vào nước, thu được dung dịch E. Cho từ từ E vào cốc đựng dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,574 g kết tủa. Kí hiệu của nguyên tố X và Y lần lượt là:

A. F và Cl

B. Cl và Br

C. Br và I

D. Cl và I.

Gợi ý đáp án

- Nếu X và Y lần lượt là F và Cl thì kết tủa thu được là AgCl.

- Số mol AgCl là: 0, 574 : 143,5 = 0,004 mol

- Suy ra khối lượng NaCl là: 0,234 g

- Khối lượng NaF là: 0,168 g.

- Vậy thỏa mãn đề bài, hai chất cần tìm là F và Cl.

Đáp án đúng là: A. F và Cl

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 157
Sắp xếp theo