Hướng dẫn sử dụng ViOLET 1.9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện trực tuyến

ViOLET 1.9 là một thư viện trực tuyến, cung cấp tài liệu bài giảng, giáo án điện tử, bài kiểm tra, đề thi, bài tập trắc nghiệm, tài liệu giáo dục vô cùng hữu ích dành cho thầy cô cũng như các em học sinh.

Truy cập vào ViOLET 1.9  Tải ViOLET 1.9 trên Windows

Để giúp cho quý thầy cô và các bạn học sinh có thể nhanh chóng tìm được tài liệu học tập và tham khảo, thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện trực tuyến ViOLET 1.9.

Hướng dẫn sử dụng ViOLET 1.9

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHIÊN BẢN 1.9
2 4
MỤC LỤC
1. Giới thiệu Violet và cách cài đặt .......................................................... 12
1.1. Giới thiệu phần mềm Violet ........................................................... 12
1.2. Cài đặt và chạy chương trình .......................................................... 14
1.2.1. Cài đặt Violet từ đĩa CD hoặc thẻ USB ..............................................15
1.2.2. Cài đặt từ trang bachkim.vn ...............................................................16
1.2.3. Đăng kí bản quyền hoặc dùng thử ......................................................17
1.2.4. Chạy chương trình Violet ...................................................................18
2. Các chức năng của Violet ..................................................................... 20
2.1. Mở các bài giảng mẫu .................................................................... 20
2.2. Tạo trang màn hình cơ bản ............................................................. 22
2.2.1. Tạo một trang màn hình .....................................................................22
2.2.2. Nút “Ảnh, phim” ................................................................................23
2.2.3. Sử dụng kho tư liệu đám mây ............................................................27
2.2.4. Sử dụng Thư viện tư liệu trực tuyến ..................................................28
2.2.5. Sử dụng các công cụ tìm kiếm Internet ..............................................30
2.2.6. Nút “Văn bản” ....................................................................................33
2.2.7. Nút “Công cụ” ....................................................................................34
2.3. Các chức năng soạn thảo trang màn hình ....................................... 34
2.3.1. Sửa đổi hoặc xóa mục dữ liệu đã có ...................................................34
2.3.2. Tạo hiệu ứng hình ảnh ........................................................................35
2.3.3. Tạo các hiệu ứng chuyển động và biến đổi ........................................36
2.3.4. Thay đổi thứ tự, căn chỉnh và khóa đối tượng ....................................37
2.3.5. Chọn đối tượng bằng danh sách .........................................................38
2.3.6. Sao chép, cắt, dán tư liệu....................................................................40
2.3.7. Phục hồi (undo) và làm lại (redo) .......................................................41
2.3.8. Tạo các siêu liên kết ...........................................................................42
2.3.9. Hiện lưới điểm và bắt điểm mắt lưới..................................................43
2.4. Sử dụng các công cụ chuẩn ............................................................ 44
2.4.1. Vẽ hình cơ bản ...................................................................................44
2.4.2. Văn bản nhiều định dạng ....................................................................47
2.5. Sử dụng các mẫu bài tập ................................................................. 49
2.5.1. Tạo bài tập trắc nghiệm ......................................................................50
2.5.2. Tạo bài tập ô chữ ................................................................................54
2.5.3. Tạo bài tập kéo thả chữ ......................................................................57
3 6
2.5.4. Hệ thống bài kiểm tra tổng hợp ..........................................................61
2.5.5. Thay đổi ngôn ngữ cho các bài tập .....................................................68
2.5.6. Sử dụng ngôn ngữ hình ảnh ...............................................................69
2.5.7. Chức năng đổi font chữ cho các Plugin..............................................70
2.6. Sử dụng các module cắm thêm (Plugin) ......................................... 71
2.6.1. Vẽ đồ thị hàm số ................................................................................71
2.6.2. Vẽ hình hình học ................................................................................78
2.6.3. Ngôn ngữ lập trình Violet Script ........................................................82
2.6.4. Thiết kế mạch điện .............................................................................83
2.6.5. Vẽ sơ đồ tư duy ..................................................................................86
2.6.6. Sử dụng các game giáo dục ................................................................89
2.7. Các chức năng khác của Violet ...................................................... 90
2.7.1. Chức năng chọn trang bìa ...................................................................90
2.7.2. Chọn giao diện bài giảng ....................................................................91
2.7.3. Soạn thảo hình nền cho các trang bài giảng .......................................94
2.7.4. Chức năng đồng bộ audio/video .........................................................95
2.7.5. Chức năng cập nhật modules mới ......................................................97
2.7.6. Chức năng cập nhật template .............................................................99
2.7.7. Chức năng cập nhật thư viện mới .....................................................100
2.7.8. Lưu và mở bài giảng trên đám mây ..................................................101
2.7.9. Chia sẻ bài giảng Violet lên thư viện cộng đồng ..............................103
2.7.10. Đóng gói bài giảng .........................................................................104
2.8. Sử dụng bài giảng đã đóng gói ..................................................... 106
2.8.1. Nội dung gói bài giảng và cách chạy ...............................................106
2.8.2. Sử dụng giao diện bài giảng và các phím tắt ....................................108
2.8.3. Vẽ, đánh dấu ghi nhớ lên trang bài giảng .........................................109
2.8.4. Các tính năng phục vụ trình chiếu ....................................................110
2.8.5. Chỉnh sửa bài giảng sau khi đã đóng gói ..........................................112
2.8.6. Chức năng hỗ trợ trực tiếp ngay trên phần mềm: .............................113
3. Bộ công cụ Violet cho Powerpoint ..................................................... 114
4. Phụ lục ................................................................................................. 122
4.1. Phụ lục 1: Sử dụng và điều khiển file Flash ................................. 122
4.2. Phụ lục 2: Cách chụp màn hình và đưa vào Word ....................... 125
4.3. Phụ lục 3: Bảng ký hiệu và cách gõ chuẩn LaTex ........................ 126
4.4. Phụ lục 4: Ngôn ngữ lập trình Violet Script ................................. 128
Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 399
  • Lượt xem: 2.327
  • Dung lượng: 4,4 MB
Liên kết tải về
Tìm thêm: ViOLET
Sắp xếp theo