Học trực tuyến Lớp 11 trên Truyền hình Học online trên TV đợt nghỉ dịch Covid-19

Giới thiệu
  • 1 Đánh giá

Chương trình Học trên truyền hình do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đài PT & TH Hà Nội tổ chức phát sóng, giúp các em học sinh củng cố kiến thức trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Chương trình học trên truyền hình lớp 11 được phát sóng vào 3 khung giờ 15h45, 16h30 và 17h10 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Với 8 môn học: Ngữ Văn, Hóa Học, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, Sinh học, Địa lý, Lịch Sử.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Toán lớp 11


Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Ngữ văn lớp 11

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Tiếng Anh lớp 11

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Vật lý lớp 11

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Hóa học lớp 11


Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Địa lý lớp 11

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Sinh học lớp 11

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trực tuyến trên Truyền hình môn Lịch sử lớp 11


Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán 11