Khoa học lớp 4 Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật Giải bài tập Khoa học lớp 4 trang 120

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 120, 121 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật của Chủ đề Thực vật và động vật.

Qua đó, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Khoa học 4 thật thành thạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 120, 121

Liên hệ thực tế và trả lời

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật.

Trả lời:

+ Không khí giúp cho thực vật quang hợp và hô hấp.

+ Khí ô-xi có trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật. Khí các-bô-nic có trong không khí cần cho quá trình quang hợp của thực vật. Nếu thiếu khí ô-xi hoặc các-bô-níc thực vật sẽ chết.

Quan sát và trả lời trang 120

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Sơ đồ

Trả lời:

Trong quá trình quang hợp, cây hút các-bo-nic và thải ra khí ôxi. Qúa trình này diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

Quan sát và trả lời trang 121

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Sự trao đổi chất

Trả lời:

+ Quá trình hô hấp diễn ra vào ban đêm. Thực vật hút khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc và hơi nước.

+ Nếu quá trình quang hợp hay hô hấp của thực vật ngừng hoạt động thì thực vật sẽ chết.

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 19
  • Lượt xem: 1.094
  • Dung lượng: 316,7 KB
Tìm thêm: Khoa học lớp 4
Sắp xếp theo