Học trực tuyến Lớp 3 Học online các môn lớp 3 nghỉ dịch Covid-19

Giới thiệu
  • 12 Đánh giá

Chương trình Học trên truyền hình chỉ dành cho học sinh từ lớp 4 - 12, nhưng các em học sinh lớp 3 cũng vẫn có thể tham gia học trực tuyến thông qua kênh dạy học trực tuyến trong bài viết dưới đây.

Học trực tuyến Lớp 3 các môn

Dạy học trực tuyến lớp 3 các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Thủ công, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tự nhiên & Xã hội. Đây chính là kênh học trực tuyến hoàn toàn miễn phí, giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức toàn bộ các môn trong chương trình học dịp nghỉ dịch Covid-19 kéo dài này.

Học trực tuyến chương trình VNEN lớp 3

Kênh dạy học trực tuyến lớp 3 theo mô hình trường học mới VNEN, giúp các em học sinh ôn tập thật tốt kiến thức theo chương trình VNEN trong thời gian nghỉ dịch kéo dài.

Học trực tuyến môn Toán lớp 3

Bộ chương trình Toán lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ kiến thức Toán lớp 3 Online. Đây toàn bộ là những kiến thức quan trọng, cô đọng nhất của từng bài học trong chương trình Toán lớp 3 được biên soạn rất kỹ lưỡng:

Tài liệu ôn tập lớp 3 đợt nghỉ tránh dịch Covid-19

Mời bạn đánh giá!