Học trực tuyến Lớp 10 trên Truyền hình Học online trên TV đợt nghỉ dịch Covid-19

Giới thiệu
  • 1 Đánh giá

Chương trình Học trên truyền hình đã chính thức khởi động, giúp các em học sinh củng cố kiến thức trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp này. Dưới sự giảng dạy của các giáo viên có kinh nghiệm, sẽ giúp các em ôn luyện ở nhà hiệu quả hơn.

Chương trình học trên truyền hình lớp 10 được phát sóng vào 3 khung giờ 13h30, 14h15 và 15h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Với 8 môn học: Ngữ Văn, Hóa Học, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, Sinh học, Địa lý, Lịch Sử.

Học trên Truyền hình môn Toán lớp 10


Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trên Truyền hình môn Ngữ văn lớp 10

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trên Truyền hình môn Tiếng Anh lớp 10

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trên Truyền hình môn Vật lý lớp 10

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trên Truyền hình môn Hóa học lớp 10


Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trên Truyền hình môn Địa lý lớp 10

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trên Truyền hình môn Sinh học lớp 10

Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Học trên Truyền hình môn Lịch sử lớp 10


Nhấn biểu tượng Playlist ở góc trên cùng bên phải video để xem thêm video khác trong Playlist.

Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Toán 10