Chú ý url sau không thuộc download.vn

https://streams.videolan.org/streams/360/eagle_360.mp4

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy