Chú ý url sau không thuộc download.vn

https://login.plaync.com/nclogin/signup

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy