Chú ý url sau không thuộc download.vn

https://download.com.vn/windows/internet+email+tools/web+browser/google-chrome/download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy