Chú ý url sau không thuộc download.vn

https://download.com.vn/portable-rapidtyping-3-2-9-20366

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy