Chú ý url sau không thuộc download.vn

https://download.com.vn/system/other/20690_microsoft-net-framework.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập