Chú ý url sau không thuộc download.vn

https://www.assetstore.unity3d.com/en/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy