Chú ý url sau không thuộc download.vn

https://www.curseforge.com/minecraft/customization/kappa-shader-by-rre36

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập