Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 trang 19 - Tập 1

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 19 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 19 tập 1

Bài 1.23 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Thực hiện các phép nhân sau:

a) 951 . 23

b) 47 . 273

c) 845 . 253

d) 1 356 . 125

Gợi ý đáp án:

a) 951 . 23 = 21 873

b) 47 . 273 = 12 831

c) 845 . 253 = 213 785

d) 1 356 . 125 = 169 500

Bài 1.24 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Tính nhẩm:

a) 125 . 10

b) 2 021 . 100

c) 1 991 . 25 . 4

d) 3 025 . 125 . 8

Gợi ý đáp án:

a) 125 . 10 = 1 250

b) 2021 . 100 = 202 100

c) 1991 . 25 . 4

= 1991 . (25 . 4) ⟶ Tính chất kết hợp

= 1991 . 100 = 199 100

d) 3025 . 125 . 8

= 3025 . (125 . 8) ⟶ Tính chất kết hợp

= 3025 . 1000

= 3 025 000

Bài 1.25 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Tính nhẩm:

a) 125 . 101. Hướng dẫn: Viết 101 = 100 + 1.

b) 21 . 49. Hướng dẫn: Viết 49 = 50 - 1.

Gợi ý đáp án:

a) 125 . 101

= 125 . (100 + 1) ⟶ Tách 101 = 100 + 1

= 125 . 100 + 125 . 1 ⟶ Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

= 12500 + 125 = 12 625

b) 21 . 49

= 21 . (50 – 1) ⟶ Tách 49 = 50 - 1

= 21 . 50 – 21 . 1 ⟶ Tính chất a. (b – c) = a.b – a.c

= 21 . 5 . 10 – 21 ⟶ Tách 50 = 5 . 10

= (21 . 5). 10 – 21 ⟶ Tính chất kết hợp

= 105 . 10 – 21

= 1050 – 21 = 1029

Bài 1.26 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Một trường Trung học cơ sở có 50 phòng học, mỗi phòng có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh.

Gợi ý đáp án:

Theo đề bài thì:

11 bộ bàn ghế có thế xếp cho số học sinh là: 11 . 4 = 44 (học sinh)

50 phòng học có thể chứa được số học sinh là: 50 . 44 = 2 200 (học sinh)

Vậy trường có thể nhận nhiều nhất 2 200 học sinh.

Bài 1.27 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau:

a) 1 092 : 91

b) 2 059 : 17

Gợi ý đáp án:

a) 1 092 : 91 = 12 (phép chia hết)

b) 2 059 : 17 = 121 (dư 2)

Bài 1.28 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Tổng điều tra dân số ngày 1 - 4 - 2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người (theo Tổng cục Thống kê). Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân số Thanh Hóa 32 228 người. Tính số dân tỉnh Thanh Hóa.

Gợi ý đáp án:

Số dân tỉnh Thanh Hóa là:

1 803 950 . 2 + 32 228 = 3 640 128 (người)

Đáp số: 3 640 128 người

Bài 1.29 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Một Trường trung học cơ sở có 997 học sinh tham sự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghế băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

Gợi ý đáp án:

Vì 997 : 5 = 199 (dư 2) nên xếp đủ 199 chiếc ghế và còn thừa 2 học sinh và phải dùng thêm 1 chiếc ghế để có chỗ cho 2 học sinh.

Vậy, cần dùng ít nhất: 199 + 1 = 200 (ghế băng)

Bài 1.30 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)

Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1 290 kiện hàng tới một cửa hàng. Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên?

Gợi ý đáp án:

Vì 1 290 : 45 = 28 (dư 30) nên xếp đủ 28 chuyến xe thì còn dư 30 kiện hàng, và phải dùng thêm 1 chuyến xe nữa để chở hết 30 kiện hàng đó.

Vậy cần ít nhất là: 28 + 1 = 29 (chuyến)

Chia sẻ bởi: 👨 Minh Ánh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 95
  • Dung lượng: 124 KB