Tiêu chuẩn chung của ngạch Kiểm tra Đảng

Tiêu chuẩn chung của ngạch Kiểm tra Đảng được thực hiện theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW ngày 14/4/2022 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng.

Trong đó quy định chi tiết tiêu chuẩn chung của ngạch Kiểm tra Đảng. Ngoài ra các bạn xem thêm Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tiêu chuẩn chung, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tiêu chuẩn chung của ngạch Kiểm tra Đảng

Theo đó, tiêu chuẩn chung các ngạch Kiểm tra Đảng được quy định như sau:

 • Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Có tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, tuân thủ các quy định tại Luật Cán bộ, công chức;
 • Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành, yêu nghề, liêm khiết, trung thực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơ sở;
 • Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có bản lĩnh vững vàng, thận trọng, công minh, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; dũng cảm, kiên quyết bảo vệ cái đúng;
 • Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật. Có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát;
 • Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 • Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm bổ nhiệm ngạch kiểm tra Đảng (quy định mới so với Quyết định 388-QĐ/KTTW năm 2007).

Ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về

 • Chức trách, nhiệm vụ;
 • Chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Trình độ đào tạo, bồi dưỡng;
 • Thời gian công tác ở từng vị trí.

Thời điểm bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng

Đối với người mới được tuyển dụng phải có thời gian công tác ít nhất 02 năm (kể từ khi được bổ nhiệm ngạch công chức chính thức) ở cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) và có đủ tiêu chuẩn của ngạch kiểm tra Đảng thì được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức khi được điều động, tiếp nhận về cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp phải có thời gian ít nhất 01 năm làm công tác kiểm tra và có đủ tiêu chuẩn của ngạch kiểm tra Đảng thì được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch Kiểm tra Đảng tương ứng.

- Đối với cán bộ, công chức công tác ở các ngành: Kiểm sát, Tòa án, Công an, Quân sự, Thi hành án, Thanh tra, Kiểm toán đã được bổ nhiệm vào ngạch theo quy định của ngành (kiểm tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên, kiểm toán viên) khi được điều động, tiếp nhận về cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên thì được cấp thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng.

Đối với cán bộ, công chức được bầu vào ủy viên ủy ban kiểm tra chuyên trách từ cấp huyện và tương đương trở lên thì được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng (thời điểm bổ nhiệm ngạch căn cứ quyết định chuẩn y của Ủy ban Kiểm tra cấp trên).

Trên đây là toàn bộ tiêu chuẩn chung của ngạch Kiểm tra Đảng, hi vọng qua bài viết này các bạn nắm được các thông tin chi tiết.

 • 17 lượt xem
👨 Mai Mai Cập nhật: 23/04/2022
Xem thêm: Quyết định 505-QĐ/UBKTTW
Sắp xếp theo