Thực hiện chế độ tiền lương mới từ 01/7/2022

Do tác động của Covid-19, nên thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 thay vì vào ngày 01/01/2021. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Thực hiện chế độ tiền lương mới từ 01/7/2022

Tại Thông báo 119/TB-VPCP ngày 22/5/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2022 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Kết luận nêu rõ, thời gian tới, yêu cầu Bộ Tài chính tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

  • Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2022 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, nhất là chính sách cho người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.
  • Hoàn thiện thể chế liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính khác, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an ninh, an toàn, minh bạch, bền vững.
  • Chuẩn bị nội dung chuyên đề về thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần, nhiệm vụ được Quốc hội giao, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ; bảo đảm cân đối thu, chi; tập trung cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, tiết kiệm ngay từ khi giao dự toán ngân sách, báo cáo Thường trực Chính phủ.
  • Thực hiện nghiêm Nghị quyết 19-NQ/TW để tạo điều kiện tăng thu từ khu vực sự nghiệp; rà soát, xây dựng cơ chế để Hội đồng nhân dân có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021).

Tuy nhiên, do tác động của Covid-19, nên thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 (thay vì vào ngày 01/01/2021).

Ngoài ra, một số nhiệm vụ nữa cũng được đề cập đến tại cuộc họp này gồm:

  • Hoàn thiện thể chế liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính khác, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an ninh, an toàn, minh bạch, bền vững;
  • Nghiên cứu việc xây dựng Luật Đăng ký và quản lý tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này;
  • Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong thu chi ngân sách;
  • Bảo đảm cân đối thu, chi; tập trung cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, tiết kiệm ngay từ khi giao dự toán ngân sách…
  • 1.038 lượt xem
👨 Trịnh Thị Thanh Cập nhật: 02/06/2021
Xem thêm: Lương tối thiểu vùng
Sắp xếp theo